سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چادر مشکی من یادگار مادرم زهراست

 

من شکایت دارم . . .


از آن
ها که نمی فهمند چادر مشکی من یادگار مادرم زهرا ست
 


از آن ها که به سخره می گیرند
قـداسـتِ حجابِ مادرم را ؛


چـــــرا نمی فهمی
؟
 


این تکه پارچه ی مشکی، از هر جنسی
که باشد


حـــُرمــت دارد !کلمات کلیدی :