سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چادری ها . . .


چادری هایی را میشناسی که حرمت آن را نگه نمیدارند

باور کن این قانع کننده نیست برای چادر نداشتن
ِ تو.

حال که اینقدر دلسوز ِ حریم ِ
چادری
. . . حال که دلت پاک
است

تو حرمت ِ حجاب ِ زهرا (س) را نگه دار . . . و به همه ثابت کن :

همه ی چادری ها بد نیستند ! !

 کلمات کلیدی :