سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وقار . . .

نزدیک،اما دور از دسترس…

بی عشوه ولی دلربا . . .

اوست معلم وقار
در قله ی بی نیازی . . .

هر خارو
خسی عاشقش نمی شود و زیباییش را هر دلی
لمس نمیکند . . .

او پیش از انتخاب شدن انتخاب میکند و پیش از معشوق شدن عاشق میشود . . .

با زیرکی
گوی عقل را از کنار دیو هوس می رباید . .
.

او همان دختر عفیف و در پس پرده ی حجاب است . . .کلمات کلیدی :