سفارش تبلیغ
صبا ویژن

روز جمعه سیدالایام وروز ظهور امام زمان عج به اذن الهی است

خطاب به امام عصر ارواحنا فداه

ای خوش آنروز زیارت به کنم روی مهت را           بگذاری به دو چشم من خسته قدمت را

چو   سخن   گویی   کنار حرم امن الهی           بشنوم من به دو صد شوق اماماسخنت را       کلمات کلیدی :