سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تقدیم به 5 شهید گمنام شهر

سلام بر تن‏های بی‏سر،
سلام بر سرهای بی‏پیکر،
سلام بر جنازه‏های دربه‏در،
سلام بر مادرهای بی‏قبر،
سلام بر قبرهای بی مادر

 

 کلمات کلیدی :