سفارش تبلیغ
صبا ویژن

السلام علیک یاحجه الله فی ارضه هذایوم الجمعه وهو یومک المتوق

( دلم خواهد   که  آقا را  به بینم  )           که دیدارش    بود خلد  برینم

 دلم خواهد  که مولی را به بینم              قدمهایش کشم من بر جبینم

 فدای  قا مت  مو زون  مولی                 فدای  آن  جمال  دلنشینم

چو  ظاهر گردد آن فرزانه بینی                که بر درگاه او من خوشه چینم

دلم خواهد که آقا از ره  لطف                نماید رخ  به وقت  وا پسینم

اگر  آقا  کند  بنده   نوازی                   نگاهی افکند  آن  نازنینم

به دنیا و به عقبی ای برادر                   نگاه او  بود مائ  معینمکلمات کلیدی :