سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

هال لیندسی

بشارت 81:

  

نسل جدید شاهد عینی دومین ظهور مسیح خواهند بود.

  

   

هال لیندسی یکی از رهبران معروف دینی پروتستانها و مبلّغ برجسته انجیل در ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. وی در آمریکا به عنوان «پدر مکتب اعتقاد به تحقق پیشگوییهای انجیل» معروف است. لیندسی صاحب «شبکه خبری تثلیث»، ماهنامه «شرح وقایع آخرالزمان» و فصلنامه «شماره معکوس» است و بیش از بیست کتاب در تفسیر پیشگویی های انجیل تألیف کرده که محور این کتابها، آغاز جنگ نهایی آرمگدون در فلسطین و ظهور دوباره مسیح در آغاز هزاره سوم است. کتابهای معروف وی در این موضوعات عبارتند از: شماره معکوس جنگ نهایی آرمگدون، چاپ سال 1983؛ زمین سیاره بزرگ مرحوم، چاپ 1970؛ جنگ برای بیت المقدس، چاپ 2001.

   

هال لیندسی، همه تاریخ را - یعنی تاریخ خاورمیانه و همه جهان را - به کمک قرائت کتاب مقدس تعبیر می ‏کند. او در کتاب خود به نام «زمین، سیاره بزرگ مرحوم» میگوید:  دولت اسراییل، خط مرزی میان رویدادهای عمده کنونی و آینده است. 

   

لیندسی می‏گوید: «پیش از این که یهودیان، تشکیل یک ملت بدهند، هیچ چیز درست سر جایش نبود. تنها حالا که این اتفاق افتاده است، تحقق همه گونه علایم پیشگویی‏های نبوی، دارد سر جای خودش قرار می ‏گیرد. زیرا که برخی فضاهای قدرت سیاسی بایستی نخست پدید می‏ آمد، و اکنون بنابر الگوی پیشگوییهای نبوی، کانون همه جهان در خاورمیانه، و بویژه، در سرزمین اسراییل امروزی متمرکز شده است. همه ملت های جهان، بر اثر آنچه که در آنجا می‏ گذرد، به رنج و عذاب خواهند افتاد و در آن درگیر خواهند شد. حالا می‏ توانیم ببینیم چگونه آنچه که در این زمان ها روی می‏ دهد، مانند همین اتفاقهایی که روزنامه‏ ها می ‏نویسند، درست با الگوی پیشگویی های نبوی جور درمی آید

   

لیندسی در برداشت خود از کتاب مکاشفات، به گفته خودش «روش استقرایی و استنباطی» دارد. او می‏کوشد آنچه را که خداوند، از خلال دانش فنی و مجموعه واژگان محدود یوحنای رسول می‏خواهد بگوید؛ استنباط و نتیجه ‏گیری کند. به عنوان مثال، یوحنای رسول، در مکاشفه یا رویای خود، ملخ هایی را با دم عقرب دیده بود. لیندسی حدس می‏زند که اینها هلی کوپترهای کبرا هستند، که از دم خودشان، یک نوع گاز فلج کننده اعصاب پخش می‏کنند.

   

لیندسی با قطعیت اظهار می‏کند: نسلی که از 1948 به این سو به دنیا آمده است، شاهد عینی دومین ظهور مسیح خواهد بود. 

   

اما پیش از آن رویداد، ما باید هم جنگ «یاجوج و ماجوج» را ببینیم و هم نبرد هارمجدّون را. کشتار همه سوزی بدین گونه آغاز خواهد شد: همه عرب ها به اضافه کنفدراسیون روسیه، به اسراییل هجوم خواهند برد.  

   

او در کتاب «دنیای نوینی دارد فرا می‏رسد» می‏نویسد: «باور نکردنی می‏نماید! ذهن آدمی، حتی نمی ‏تواند چنان رفتار ضد بشری انسان با انسان را تصور بکند. با این حال، خداوند اجازه می‏دهد که انسان در آن روز، ماهیت خود را به تمامی به نمایش بگذارد.»  

  کلمات کلیدی :