سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مایکل ویلیام کادری

بشارت 84:

من می توانم به یقین بگویم که آن روز، بسیار نزدیک استمایکل ویلیام کادری (Michael William Cadry) نویسنده کتابی آخرالزمانی است به نام WHAT YOUR EYES HAVE NOT SEEN «چیزی که چشمان شما تابحال ندیده است» و در این کتاب اشاره می کند به اینکه:

بسیاری در گذشته های نه چندان
دور اشاره داشتند به اینکه بازگشت مسیح مقدس بسیار نزدیک است؛ اما رسانه ها هیچ
توجهی به آنها نداشته و نخواستند هیچ کمکی به آنها ارائه دهند. اما من در این کتاب به
روشنی بیان می دارم که بازگشت دوباره مسیح مقدس نزدیک است و او در زمانی کوتاه می
آید
؛ هر چند که جز خداوند عالیقدر هیچ کس روز و ساعت آن را نمی داند؛ نه من و نه
شما، و نه حتی خود مسیح. اما من می توانم به یقین بگویم که آن روز بسیار نزدیک است؛ من آن را
به وضوح درک کرده و به تجربه عمیقی از آن رسیده ام. و شما نیز بزودی به این حقیقت خواهید رسید و من امیدوارم که خداوند به زودی دلهای شما را با این بشارت روشن سازد
و نور امید را در دلتان بتاباند.
آری، سرانجام آرامش و زیبایی به جهانی که ما در آن زندگی می
کنیم بازخواهد گشت و ما آن روز را انتظار می کشیم.

لیکن آیا ما برای آن روز بزرگ و آن
رویداد جهانی آماده ایم؟
آیا ما به اندازه کافی به او و ظهورش اندیشیده ایم؟ آیا امروز
عیسی مسیح از تفکر و تلاش ما راضی و خشنود است؟

بدانید اگر او
امروز از ما
راضی و خشنود باشد فردا که روبرویش ایستاده ایم لبخند رضایت را در سیمایش خواهیم
دید.

بکوشیم و تلاش کنیم که خود را به زودی آماده و شایسته دیدار عیسای مقدس کنیم.

منبع:

1- سایت کتاب
«چیزی که چشمان شما ندیده است»
2- دانلود کتاب
«چیزی که چشمان شما ندیده است»
   


کلمات کلیدی :