سفارش تبلیغ
صبا ویژن

روز جمعه سیدالایام وروز ظهور امام زمان عج به اذن الهی است

خطاب به امام عصر ارواحنا فداه

ای خوش آنروز زیارت به کنم روی مهت را           بگذاری به دو چشم من خسته قدمت را

چو   سخن   گویی   کنار حرم امن الهی           بشنوم من به دو صد شوق اماماسخنت را       کلمات کلیدی :

خلاصه حدیث شریف کسا

بسمه تعالی

ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت زهرا س خلاصه حدیث شریف کسا ذیلا مرقوم میگردد

 گفت  خدا در  جواب  خیل ملایک                    کیستند این پنج نورباهر و معظم

 فاطمه و باب فاطمه است و شو یش              باپسرانش چنین شدند مجسم

جن وملک بحر وبر رواسی و انجم                   شمس وقمر ابر وباد وبارش و شبنم

ارض وسما وحش وطیر ماهی دریا                فلک وفلک ماسوی ز ادم  و خاتم

الغرض از بهر این ذوات  قدس                        خلق نمودم جهان ز احقر واعظمکلمات کلیدی :
<      1   2